TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

(10:29 | 21/10/2021)

Để các hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 được tổ chức đồng bộ, có hiệu quả thiết thực; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành văn bản đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp trong việc triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021.

Ảnh minh họa

Chủ đề Tháng hành động năm 2021: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Thời gian thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021.

Những hoạt động chính: Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp, hoạt động diễn ra trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích và tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh các huyện, thành phố và các xã phường, thị trấn. Chú trọng truyền thông qua các Trang Thông tin điện tử, báo mạng, các kênh truyền thông xã hội.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid -19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Tùy theo điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 có thể tổ chức các hoạt động như diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn; tuyên truyền các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; tổ chức hoạt động hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Tăng cường huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và trong thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Minh Vy