TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Nhiều hoạt động triển khai thực hiện bình đẳng giới

(14:09 | 03/11/2021)

Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong giai đoạn mới, từ đầu năm 2021 đến nay tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách liên quan đến phụ nữ.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã kịp thời ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về công tác bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021-2030 và năm 2021 như: Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch thực hiện công tác BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021; Hướng dẫn triển khai thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021… Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các Công văn chỉ đạo của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới…

Tuyên truyền về BĐG qua hội thi - Ảnh minh họa: Ngọc Thy

Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường phụ nữ tham gia lĩnh vực chính trị trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vận động cộng đồng chủ động, tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ, góp phần thực hiện các Chương trình, Đề án liên quan về BĐG, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn đến năm 2025. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025” bằng các hoạt động, mô hình thiết thực, lồng ghép với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, ngăn ngừa bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Duy trì, nhân rộng 02 mô hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ về BĐG, 02 mô hình phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; cấp phát 40 cuốn “Danh bạ, địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại”; tổ chức 05 cuộc tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho trẻ em về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức 18 lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho 2.100 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt  nội dung đề ra tại kế hoạch năm 2021, nhất là quan tâm vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ. Triển khai rộng rãi từ tỉnh đến cơ sở, đề ra kế hoạch thực hiện các mục tiêu về BĐG với sự phối hợp vào cuộc của các ngành, địa phương, đặc biệt là thực hiện lồng ghép các chỉ tiêu về giới vào các chỉ tiêu hoạt động chuyên môn của các ngành và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được thực hiện đồng bộ và triệt để, từ đó giúp người dân tiếp cận và thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách liên quan đến phụ nữ. Công tác cán bộ nữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ nữ ngày càng được nâng lên; số lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng tăng, thể hiện sự BĐG. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 13 người, trong đó có 06 nữ; đại biểu HĐND tỉnh là 103 người, có 43 nữ; cấp huyện là 807 người, có 347 nữ; cấp xã là 6.344 người, có 2.391 nữ. Kết quả, cán bộ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội có 03/8, tỷ lệ 37,5% (vượt so với quy định); đại biểu HĐND cấp tỉnh có 16 nữ/60, tỷ lệ 26,67%; cấp huyện có 142 nữ/480, tỷ lệ 29,58%; cấp xã có 958 nữ/3.731, tỷ lệ 25,67%. Vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định, phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn, thể hiện vai trò là người đại diện, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Tháng 11 hàng năm được chọn là Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2021 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến rất phức tạp, nên các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được khuyến khích tập trung vào công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh, các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh truyền thông xã hội, đặc biệt là treo băng rôn, pa nô, áp phích…; truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do dịch Covid-19… Tháng hành động là điểm nhấn, thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy BĐG và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em./.

Lê Diệp