TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ, trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho phụ nữ

(11:13 | 08/12/2021)

Ban Chỉ đạo Đề án 938 tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng và phát huy vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, giảm thiểu những tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ảnh minh họa

Kế hoạch phấn đấu có 591.463 trở lên hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó 60% thực hiện chuyển đổi hành vi. Có 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội ưu tiên. Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ 4.000 đối tượng phụ nữ thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Phấn đấu có ít nhất 160.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hàng năm, không để xảy ra các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em mà Hội Liên hiệp Phụ nữ không lên tiếng kịp thời. Có 100% xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên có thể nhân rộng; qua đó làm cơ sở để đề xuất chính sách.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra đến năm 2027, Kế hoạch đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó: Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, phát hành các tài liệu tuyên truyền phù hợp với các đối tượng phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, gồm: Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới; mất cân bằng giới tính khi sinh; an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình; chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó, tiếp nhận triển khai các tài liệu, sản phẩm truyền thông có liên quan của các cấp, các ngành. Tổ chức xây dựng các phóng sự, tin thời sự, video clip ngắn; sáng tác tiểu phẩm, kịch ngắn..., về rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực gia đình, giáo dục làm cha mẹ. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, kênh truyền thông, giáo dục tại cộng đồng phù hợp với từng nhóm đối tượng của Đề án theo phạm vi can thiệp của Đề án. Phấn đấu hàng năm, mỗi huyện, thành phố tổ chức ít nhất một sự kiện truyền thông xã hội, vận động phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề xã hội ưu tiên. Vận động, thu hút sự tham gia của những người có uy tín vào hoạt động truyền thông, giáo dục...

Xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ. Rà soát, đánh giá và nhân rộng các mô hình thí điểm tại 6 xã thuộc 6 huyện Giang Thành, U Minh Thượng, An Biên, Giồng Riềng, Gò Quao và Hòn Đất, nâng cao hiệu quả duy trì mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình “làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, xây dựng mô hình mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết nối với các nhà tạm lánh để bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình tại địa phương. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng toàn quốc (1900969680), hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới; phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành liên quan hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình một cách bền vững. Thí điểm xây dựng mô hình tổ tư vấn, câu lạc bộ tư vấn cộng đồng hỗ trợ phù hợp với các nhóm đối tượng phụ nữ.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội; nghiên cứu, đề xuất chính sách; giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề của Đề án. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án. Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động của Đề án.

Vũ Liêm