TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

(15:54 | 20/12/2021)

Hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra, năm 2021, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Ảnh: Ánh Nhung

Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, luật, nghị định, thông tư, chiến lược, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình và PCBLGĐ, nhất là tham mưu ban hành Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 18-10-2021 về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ, Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động cổ động trực quan; thông tin, tuyên truyền qua các kênh truyền thông như Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, thành phố, trên Cổng thông tin điện tử; các bản tin chuyên ngành; tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; sinh hoạt tại các câu lạc bộ. Sở VHTT in và phát hành 70 ngàn tờ gấp tuyên truyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ; 6 kịch bản câu chuyện truyền thanh; 01 USB các bài viết chủ đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam. Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp trong Công an tỉnh và ảnh nét đẹp gia đình Công an Kiên Giang” có 19 tập thể, 30 cá nhân tham gia. Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi ảnh với chủ đề “Gia đình hạnh phúc” trên mạng xã hội Facebook “Công đoàn ngành Giáo dục Kiên Giang”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; thực hiện Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

Các CLB, hội, nhóm về gia đình và PCBLĐ ngày càng phát huy vai trò tuyên truyền, vận động các gia đình tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, giúp cho các gia đình nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống, tư tưởng, đạo đức tốt đẹp, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Toàn tỉnh hiện có 135 CLB “Gia đình hạnh phúc”; 48 CLB “Gia đình phát triển bền vững”; 103 CLB, tổ, nhóm dịch vụ gia đình; 42 CLB “Ngôi nhà an toàn”; 196 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 79 CLB PCBLGĐ.

Sở VHTT phối hợp tổng kết việc triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, giai đoạn 2019-2021, gắn với khen thưởng 09 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí. Việc thực hiện Bộ tiêu chí nhằm ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình, nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững, cũng như hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.

 

Bằng những việc làm thiết thực, các sở, ban ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình vững mạnh, hạnh phúc và PCBLGĐ như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành nội dung hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hướng dẫn cán bộ, hội viên, phụ nữ cài đặt, sử dụng ứng dụng HASU, (cung cấp cẩm nang kiến thức, hướng dẫn thực hành chăm sóc sức khỏe, ẩm thực, học các bộ môn nghệ thuật, đặc biệt là các bài tập văn hóa, thể thao mang tính tập thể) góp phần giúp phụ nữ hình thành thói quen tự phát triển bản thân, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước; Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; cấp phát 40 cuốn “danh bạ, địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại”, hơn một ngàn cuốn tài liệu về bộ câu hỏi - đáp về xâm hại tình dục trẻ em. Duy trì hoạt động mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em” ở 10 xã…

Để phát huy những thành tựu đã đạt được, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai có hiệu quả công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; đặc biệt sớm xây dựng và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong các kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 18-10-2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình quốc gia PCBLGĐ trong tình hình mới. Tập trung hướng dẫn cơ sở tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả các hoạt động, nội dung quản lý nhà nước về công tác gia đình nhằm góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

Vũ Liêm