TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh truyền thông về Chương trình “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:45 | 11/01/2022)

Nhằm tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, mới đây UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông về Chương trình “Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kế hoạch nhằm mục đích truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em để giảm thiểu tỷ lệ tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Đảm bảo thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Ảnh minh họa: Ngô Tươi

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em. Kiến thức và kỹ năng về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tại gia đình, trường học và cộng đồng trong các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi ngoài trời, đặc biệt là kỹ năng an toàn trong môi trường nước và bơi an toàn cho trẻ em. Tuyên truyền các biện pháp can thiệp, phòng ngừa, giảm thiểu tỷ lệ mắc và tử vong do tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em; phòng ngừa tai nạn giao thông trẻ em; phòng ngừa ngã, cháy, bỏng, động vật cắn; phòng ngừa trẻ em tự tử; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường.

Các biện pháp bảo vệ trẻ em, phòng, chống các nguy cơ có thể xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em.

Về hình thức tuyên truyền gồm: Xây dựng các chuyên mục về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; sản xuất các tin, bài, ảnh, phóng sự, ký sự, trực tuyến media; multimedia (Emagazine, Infogaphic) đăng, phát trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; tăng cường các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, hình ảnh phản ánh trên các hệ phát thanh, truyền hình. Truyền thông thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở…

Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em cho phóng viên các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở. Truyền thông qua các phần mềm/ứng dụng nhằm phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật, chính sách về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em thông qua mạng viễn thông và mạng Internet.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng nội dung Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tấn báo chí địa phương, UBND các huyện, thành phố. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành triển khai Kế hoạch truyền thông về “Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. Đối với Sở Văn hóa và Thể thao, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục ở trẻ em./.

Đồng Bằng