TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2022

(17:12 | 11/01/2022)

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của công tác gia đình là triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và trình Chính phủ dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận tổ chức Họp mặt Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 - Ảnh: Thu Hương (Ảnh minh họa)

Văn bản hướng dẫn số 52/BVHTTDL-GĐ ngày 07/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện công tác gia đình năm 2022, cũng nêu các nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm, gồm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tăng cường các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và báo chí tại trung ương và địa phương. Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên phạm vi toàn quốc sau khi được duyệt. Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022): “Yêu thương và Chia sẻ”; chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022): “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”.

Về công tác phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), tiếp tục thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/20216 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về PCBLGĐ; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác PCBLGĐ. Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ (15/5 - 30/6) và hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về công tác PCBLGĐ; tác hại của rượu, bia và các biện pháp hỗ trợ người bị bạo lực gia đình.

Các nhiệm vụ khác, thực hiện thu thập thông tin, báo cáo về công tác gia đình và PCBLGĐ. Duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử về gia đình của Bộ VHTTDL. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ ở trung ương và cấp tỉnh (theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến). Xây dựng tài liệu hướng dẫn mô hình nhóm gia đình đồng hành cùng trẻ em. Xây dựng và phát sóng tọa đàm về thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em trong gia đình. Tổ chức hoạt động truyền thông về thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bộ VHTTDL cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tăng đầu tư nguồn lực của địa phương cho công tác gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững. Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tham mưu kế hoạch triển khai, thực hiện công tác gia đình tại địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Triển khai thực hiện, đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình mới về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, PCBLGĐ, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình...

Vũ Liêm