TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững

(10:08 | 10/02/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 09/02/2022 về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cá nhân, gia đình và cộng đồng về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Ảnh minh họa

Nội dung trọng tâm của công tác gia đình trong năm 2022 là tập trung triển khai, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong các kế hoạch của tỉnh thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, cụ thể là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1173/UBND-VHXH ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6):

Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2022): “Yêu thương và Chia sẻ”;

Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2022): “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”;

Chủ đề của Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (15/5 - 30/6/2022): “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

Tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II - năm 2022 tại huyện Vĩnh Thuận; họp mặt biểu dương gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2022 (giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh). Tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”; Công văn số 605/UBND-VHXH ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình (triển khai nội dung xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông nhằm hỗ trợ các gia đình kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bạo lực gia đình, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực từ bạo lực gia đình đến các mối quan hệ trong gia đình. Biên soạn tài liệu hướng dẫn “Kỹ năng ngăn chặn và phòng, chống bạo lực gia đình”.

Tổ chức Hội nghị tập huấn, sinh hoạt chuyên đề về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình và cộng đồng; phòng, chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc cho cán bộ cơ sở, lãnh đạo xã, ấp và các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc” và công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình mới về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình, mô hình nhóm gia đình đồng hành cùng trẻ em (khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Ban Biên tập