TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Xử lý các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:29 | 10/02/2022)

“Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em, giải quyết các vụ việc vi phạm quyền trẻ em nhất là xử lý ngay các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em”.

Ảnh minh họa

Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 192/UBND-KGVX ngày 09/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo nội dung của công văn, UBND tỉnh còn yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục tăng cường triển khai, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp tại các văn bản chỉ đạo và kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em; tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; truyền thông về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111); đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chức năng, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tư pháp trong phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp, xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại và gây tổn hại trẻ em.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm ngay khi có thông tin liên quan về các vụ việc hành hạ, xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện và thành phố tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường,...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; xử lý nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn xã hội lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ trẻ em.

Yến Nhi