TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

(16:16 | 17/03/2022)

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ” được tổ chức thường niên kể từ năm 2014 đến nay nhằm mang thông điệp tới mọi người dân Việt Nam: Hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong cộng đồng bằng những hành động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa để đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

 

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là ngày lễ được Liên hợp quốc quyết định chính thức trong Nghị quyết ngày 12/7/2012, chọn để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới. Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 do Liên hợp quốc phát động, ngày 26/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; tăng cường sự tham gia, phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang, hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Với chủ đề “Yêu thương và Chia sẻ”, nội dung tuyên truyền tập trung vào lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho gia đình, người thân, cộng đồng.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, những năm qua, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tổ chức các hoạt động như cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, họp mặt, giao lưu, tọa đàm, tặng quà…, gắn với việc tổ chức sinh hoạt, văn hóa văn nghệ, thể thao kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút sự quan tâm, tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân. Các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình... thường xuyên tổ chức các cuộc sinh hoạt gắn triển khai tuyên truyền, họp mặt, giao lưu trao đổi về vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó tạo môi trường để mỗi cá nhân, tổ chức có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình nhằm vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy con tốt. Từ năm 2018 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Vĩnh Thuận, Giồng Riềng, Tân Hiệp tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng gia đình hạnh phúc” nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Huyện Châu Thành, Vĩnh Thuận tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí cố gắng phấn đấu làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, gia đình văn hóa tiêu biểu. 

 

Việc triển khai các kế hoạch thực hiện chiến lược, chương trình, đề án về công tác gia đình đã nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Qua đó, củng cố, ổn định và phát triển gia đình, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh, tạo nền tảng xây dựng xã hội hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Năm nay, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh và Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền phù hợp, chú trọng chỉ đạo hoạt động truyền thông ở cấp xã, phường, thị trấn, gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau chung sức, đồng lòng hành động và nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới; đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện mục tiêu phát triển an sinh xã hội.

Ngọc Thy