TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi

(11:16 | 28/03/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của tỉnh phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi.

Ảnh minh họa

Những năm qua, được sự lãnh đạo của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp ngày càng phát triển vững mạnh; phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đã trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các cơ sở Hội. Công tác chăm sóc người cao tuổi (NCT) có hiệu quả thiết thực, đời sống vật chất và tinh thần NCT ngày càng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ông, bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” với nhiều hình thức, biện pháp, được phát huy, có tác dụng khơi dậy và nêu cao tinh thần trách nhiệm của NCT đối với quê hương, đất nước. Hầu hết NCT đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các Hội quần chúng.

Để phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm của NCT; nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của NCT;  Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe NCT; phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với NCT; trợ giúp giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế, nhà ở cho NCT; trợ giúp NCT tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; phát huy vai trò NCT; trợ giúp NCT sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông; trợ giúp pháp lý đối với NCT; phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai đối với NCT; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên làm công tác trợ giúp NCT; tăng cường truyền thông, hợp tác quốc tế về NCT và vấn đề già hóa dân số.

Mục tiêu từ nay đến năm 2025, có ít nhất 50% NCT có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm; ít nhất 500 NCT được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm; ít nhất 100 hộ gia đình có NCT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT, thu hút ít nhất 50% NCT tham gia tập luyện thể dục thể thao, ít nhất 10% NCT tham gia văn hóa, văn nghệ. Ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, thu hút ít nhất 70% NCT trên địa bàn tham gia. Ít nhất 80% NCT có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ít nhất 50% gia đình có NCT bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho NCT.  Ít nhất 80% các cơ quan báo, đài có chuyên mục về NCT phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 01 lần/tuần; ít nhất 50% NCT tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông…

Ảnh minh họa

Giai đoạn 2026 - 2030, có ít nhất 70% NCT có nhu cầu, khả năng lao động có việc làm; ít nhất 1.000 NCT được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp do các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ giúp xã hội, trung tâm dịch vụ việc làm; ít nhất 200 hộ gia đình có NCT có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. Ít nhất 90% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của NCT, thu hút ít nhất 70% NCT tham gia tập luyện thể dục thể thao, ít nhất 20% NCT tham gia văn hóa, văn nghệ. Ít nhất 80% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ khác chăm sóc và phát huy vai trò NCT, bảo đảm 70% NCT trên địa bàn tham gia. Ít nhất 90% NCT có khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ít nhất 70% gia đình có NCT bị bệnh suy giảm trí nhớ, khuyết tật nặng và có vấn đề khó khăn khác được tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi chức năng cho NCT.  Ít nhất 100% các cơ quan báo, đài có chuyên mục về NCT phát hành, truyền dẫn, phát sóng ít nhất 02 lần/tuần; ít nhất 80% NCT tiếp cận và sử dụng được các sản phẩm công nghệ thông tin, truyền thông…

Để tổ chức thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương. Trong đó, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban Công tác NCT tỉnh chủ trì tham mưu, giúp UBND tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, từng giai đoạn. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, thể thao của NCT; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của NCT; hướng dẫn và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thể dục thể thao; cho các câu lạc bộ sức khỏe NCT; hướng dẫn và tổ chức các cuộc hội thao dành cho NCT; tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các cơ sở di tích văn hóa, lịch sử, bảo tàng, danh lam, thắng cảnh, thể dục thể thao có bán vé và thu phí dịch vụ thực hiện giảm vé và phí dịch vụ đối với NCT theo quy định của pháp luật.

Yến Nhi