TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

(14:27 | 14/09/2022)

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp công đoàn đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; các chương trình, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Ảnh minh họa

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được tập huấn, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về công tác gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình; đạt trên 85% (năm 2025) và đạt trên 95%  (năm 2030) gia đình đoàn viên, CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ và phòng ngừa xâm hại trẻ em; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình; đạt trên 80% (năm 2025) và đạt trên 95% (năm 2030) công nhân lao động tại các khu công nghiệp được tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đạt trên 85% (năm 2025) và trên 95% (năm 2030) đoàn viên công đoàn trước khi kết hôn được các cấp công đoàn hỗ trợ trong hoạt động tư vấn về hôn nhân gia đình, kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Để đạt được các mục tiêu đến năm 2030, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra 05 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Triển khai, quán triệt và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác gia đình trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động truyền thông về công tác gia đình trong CNVCLĐ; tổ chức các chương trình vận động và phát triển các mô hình hỗ trợ CNVCLĐ xây dựng gia đình hạnh phúc; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp triển khai thực hiện công tác gia đình; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác gia đình, tham gia xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về gia đình.

Hàng năm, các cấp công đoàn phối hợp với ban ngành có liên quan; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tổ chức có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với các hình thức như tọa đàm, họp mặt, hội thi, hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, gia đình CNVCLĐ vượt khó vươn lên, đạt nhiều thành tích trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và nuôi dạy con ngoan, học giỏi, phát triển kinh tế gia đình, đặc biệt quan tâm đối tượng gia đình công nhân lao động trực tiếp lao động, sản xuất nhằm góp phần xây dựng gia đình CNVCLĐ ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tổ chức các chương trình xây dựng gia đình hướng đến mục tiêu giáo dục các thành viên trong mỗi gia đình biết chia sẻ trách nhiệm, cùng vun đắp gia đình, chăm lo tương lai cho con và gắn kết đại gia đình, nhất là gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống để góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các cuộc vận động của ngành, địa phương, tham gia phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đăng ký xây dựng gia đình văn hóa tại địa phương. Nghiên cứu hình thức tổ chức hoạt động hè cho con CNVCLĐ nhằm tạo sân chơi an toàn, lành mạnh vào mỗi dịp hè.

Vận động CNVCLĐ thực hiện tốt “Quỹ xã hội Công đoàn” nhằm kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được mái ấm để an cư, yên tâm học tập, lao động, công tác; hỗ trợ kịp thời những gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học khá, giỏi nhằm giúp đỡ, động viên các cháu đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học, tình trạng vi phạm pháp luật. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể cùng cấp để tổ chức triển khai thực hiện công tác gia đình trong giai đoạn mới nhằm hỗ trợ CNVCLĐ xây dựng gia đình hạnh phúc; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cho CNVCLĐ. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ, tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ được tiếp cận các hàng hóa, dịch vụ giá ưu đãi...

Quỳnh Như