TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao vị thế, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội

(10:39 | 18/10/2022)

Việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Hội nghị tọa đàm, đối thoại chính sách về các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tác động đến việc nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ, nhân dân và các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc xây dựng, gìn giữ và phát huy phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các chính sách, pháp luật về trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Hội LHPN các cấp thành lập và duy trì 196 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 47 đường dây nóng; 42 ngôi nhà an toàn; 353 mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới; 02 câu lạc bộ không xảy ra việc xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em. Ngoài ra, các cấp hội xây dựng và phối hợp xây dựng các mô hình phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, toàn tỉnh hiện có 3.941 câu lạc bộ, tổ, nhóm như: Gia đình hạnh phúc, Gia đình phát triển bền vững, Gia đình 5 không, 3 sạch, Không có con vi phạm pháp luật, với hơn 74 ngàn thành viên. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi đối với việc mất cân bằng giới tính khi sinh được quan tâm; truyền thông 17 cuộc và biên soạn, phát hành tài liệu hỏi, đáp và vận động các cấp hội tham gia Hội thi Tuyên truyền viên về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp thích ứng an toàn trong tình hình mới năm 2022

Trong thực hiện Đề án, các cấp hội thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi hành vi, phát huy tính chủ động của phụ nữ trong giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan như: vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; tham gia bảo vệ môi trường; hòa giải về tranh chấp đất đai và hôn nhân gia đình; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ nữ yếu thế. Đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh, hưởng ứng chương trình phòng, chống rác thải nhựa, phòng, chống thiên tai biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện 320 công trình, phần việc như: Ánh sáng nông thôn gắn với tuyến đường xanh, sạch, đẹp; tuyến đường hoa kiểu mẫu. Thành lập và duy trì 763 câu lạc bộ, tổ bảo vệ môi trường, tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm và dụng cụ học sinh. Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động 325 mô hình kinh tế thích ứng biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, tập trung vận động phụ nữ tham gia mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị, chú trọng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn, phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng mô hình thí điểm, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 06 hợp tác xã, thành lập và duy trì 246 tổ hợp tác; giúp hơn 1.600 phụ nữ khởi nghiệp hoặc khởi sự kinh doanh. Tổ chức 04 cuộc biểu dương phụ nữ Kiên Giang sáng tạo khởi nghiệp, tạo điều kiện cho hơn 350 cá nhân tham gia triển lãm sản phẩm. Đồng thời, thực hiện các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn, phụ nữ khuyết tật để họ được tiếp cận các dịch vụ xã hội; triển khai hiệu quả các chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, vận động hơn 27 tỷ đồng kịp thời hỗ trợ các phần quà cho hội viên, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" cán bộ, hội viên, phụ nữ và mạnh thường quân nhận đỡ đầu 123 trẻ mồ côi do tác động Covid-19.

Chị Lâm Thị Chành The, Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thái, huyện An Biên cho biết: Từ khi triển khai Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn xã, có nhiều hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, mất cân bằng giới tính khi sinh, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, ý thức chấp hành pháp luật, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, từ đó tiếp thu được các kiến thức cũng như kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt.

Với sự chủ động, nỗ lực của các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh, Đề án Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống cho hội viên, phụ nữ, cùng nhau vun đắp hạnh phúc gia đình, tạo sự đoàn kết tương thân tương ái trong cộng đồng và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quỳnh Như