TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

TP.Rạch Giá tăng cường truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam trong tình hình mới

(11:04 | 11/01/2023)

“Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình; TP.Rạch Giá tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc”, ông Lưu Thế Cường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP.Rạch Giá chia sẻ tại Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức.

TP.Rạch Giá tham gia Hội thi Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2019

Xác định gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, thời gian qua, TP.Rạch Giá đã tích cực thực hiện tốt công tác gia đình và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh được thực hiện lồng ghép với các phong trào, cuộc vận động khác của các ngành, đoàn thể ở địa phương như: phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"... góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. TP.Rạch Giá tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1173/UBND-VHXH ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống loa truyền thanh và cổ động trực quan. Tăng cường vận động nhân dân tham gia mô hình zalo kết nối zalo với trang "Tin nóng về an ninh trật tự thành phố" kèm theo các thông điệp tuyên truyền về ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức hơn 2.200 buổi tuyên truyền, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, giáo dục tiền hôn nhân, phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 40.000 lượt phụ nữ.

Duy trì hoạt động hiệu quả 04 CLB gia đình phát triển bền vững, có 70 thành viên; 08 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, có 217 thành viên; 10 mô hình CLB gia đình hạnh phúc, có 223 thành viên; 16 mô hình gia đình không có tệ nạn xã hội, 18 mô hình gia đình không sinh con thứ 3, có 212 thành viên; 01 CLB giáo dục đời sống gia đình, có 30 thành viên; 12 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Nhân rộng 01 mô hình tuyên truyền con em không mắc tệ nạn xã hội, có 25 thành viên và 01 mô hình ngôi nhà an toàn có 10 thành viên.

Tổ chức họp mặt Gia đình văn hóa tiêu biểu nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6) tại 03 cụm phường, xã, có 144 gia đình tham dự. Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang. Tại Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022, TP.Rạch Giá đạt giải Nhất toàn đoàn và vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Ngày hội.

Qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn TP.Rạch Giá đã tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, có tác dụng to lớn trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong các gia đình. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp, các ngành, từng gia đình và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình. Các hoạt động còn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giữa các địa phương trong tỉnh.

TP.Rạch Giá tham gia Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong thời gian tới, ông Lưu Thế Cường cho biết: Tiếp tục đổi mới công tác truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Trước tiên là đẩy mạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến công tác gia đình; các chuẩn mực đạo đức, xây dựng hành vi ứng xử văn hóa. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về gia đình. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng, cho các thành viên trong gia đình; đặc biệt là phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhất là thế hệ trẻ.

Quỳnh Như