TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc

(13:27 | 21/03/2023)

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình huyện Kiên Lương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023 trên địa bàn huyện.

Mục đích của Kế hoạch là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, Nhân dân về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; vai trò, tầm quan trọng của gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Qua đó, cũng nhằm đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; duy trì phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần đem lại hạnh phúc cho người dân, gia đình và cộng đồng; hình thành môi trường văn hóa an toàn, lành mạnh.

Với Chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”, huyện Kiên Lương sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề và thông điệp của Liên Hiệp Quốc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. Về chính sách pháp luật và việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc.

Băng rol tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc thế hạnh phục trên tuyến Quốc lộ 80, huyện Kiên Lương.

Bên cạnh đó, nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán, đấu tranh những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Lồng ghép tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa...

Việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các tin, bài, chuyên mục, chuyên đề trên Trang thông tin điện tử của huyện. Tuyên truyền cổ động trực quan như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

Song song đó, huyện còn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 gắn với các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2023. Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các cá nhân, gia đình, cộng đồng có gia đình khó khăn trên tinh thần yêu thương và chia sẻ; vinh danh các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Thời gian tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc trong tháng 3/2023.

Moso Kiên Cường (Nguồn: kienluong.kiengiang.gov.vn)