TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023 diễn ra từ ngày 16 - 18/6

(19:04 | 12/04/2023)

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hàng năm là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III - năm 2023.

Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ II năm 2022 tại huyện Vĩnh Thuận

Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của tỉnh được tổ chức hàng năm có ý nghĩa quan trọng, góp phần lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tạo không gian vui tươi, đầm ấm để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc. Tiếp nối thành công của những năm trước; Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2023 sẽ được tổ chức tại huyện Giồng Riềng, từ ngày 16 đến 18/6/2023. Ngày hội năm nay sẽ mở rộng quy mô hơn so với những năm trước, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa và hấp dẫn, hứa hẹn thu hút đông đảo các gia đình tham gia.

Theo kế hoạch, mỗi huyện, thành phố chọn từ 04 đến 06 hộ gia đình tham gia tranh tài ở 04 phần thi, gồm: Phần thi “Gia đình tài năng”, với nội dung thi tự giới thiệu và tiểu phẩm; biểu diễn trang phục về gia đình; thi nấu ăn “khéo tay cuối tuần” và thi “Gia đình thể thao”, với các môn: Ném bóng vào rổ; đá bóng vào cầu môn; cầu lông nam, nữ phối hợp. Trong khuôn khổ của Ngày hội còn có: Triển lãm ảnh, tranh cổ động kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023); triển lãm sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của huyện Giồng Riềng.

Để tổ chức các hoạt động thành công và ấn tượng, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh phân công nhiệm vụ cho Sở Văn hóa và Thể thao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh và UBND huyện Giồng Riềng, đơn vị đăng cai tổ chức; đồng thời đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai tốt tinh thần kế hoạch, lựa chọn đối tượng tham gia; chọn đội tham gia dự thi đảm bảo số lượng, điều kiện theo kế hoạch; quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí kinh phí để các đơn vị tham gia Ngày hội đạt kết quả tốt.

Thông qua các hoạt động của Ngày hội nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình tiêu biểu có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ngọc Thy