TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc

(22:38 | 17/04/2023)

Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 20/5/2023 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện U Minh Thượng.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện An Minh tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc năm 2022 - Ảnh minh họa

Tuy tên gọi hội thi giống với hội thi do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Gò Quao dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2023 nhưng nội dung hội thi và đối tượng tham gia có điểm khác với hội thi được tổ chức trên địa bàn huyện Gò Quao. Hội thi tại huyện U Minh Thượng dự kiến có 12 đội tham gia, trong đó có 06 đội đến từ các thành viên Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện U Minh Thượng thành lập trong năm 2022; 06 đội còn lại do UBND xã lựa chọn từ các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn. Mỗi đội trải qua 03 phần thi, gồm: Tìm hiểu kiến thức, thi năng khiếu và trưng bày sản phẩm tiêu biểu, hình ảnh hoạt động công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Ở phần thi kiến thức, mỗi đội phải trả lời 02 câu hỏi (01 câu hỏi đáp về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và 01 câu hỏi xử lý tình huống về mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong gia đình). Phần thi năng khiếu, gồm có phần thi chào hỏi, mỗi đội tự giới thiệu về đội mình, giới thiệu nét đặc trưng và thành tích tiêu biểu, về kết quả xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, nêu mục đích, ý nghĩa tham gia hội thi; ngắn gọn, nội dung súc tích, phù hợp với chủ đề hội thi kết hợp sử dụng các loại hình nghệ thuật như âm nhạc, ngâm thơ, hò, vè, các điệu lý, bài bản tài tử,… Phần thi Tiểu phẩm, mỗi đội xây dựng 01 tiểu phẩm có nội dung ca ngợi gia đình Việt Nam, nêu cao giá trị nhân văn, văn hóa của gia đình, tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, những tấm gương hiếu nghĩa đối với ông bà, cha mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc, lành mạnh; nêu tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị và văn hóa nông thôn mới; xây dựng và phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phần thi trưng bày sản phẩm tiêu biểu và hình ảnh hoạt động về công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, mỗi xã chọn các sản phẩm tiêu biểu để trưng bày; đồng thời chọn 10 hình ảnh về hoạt động công tác gia đình, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở để triển lãm.

Hội thi là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh, đa dạng các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1173/UBND-VHXH ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân và Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện có điều kiện giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ gia đình trong việc tuyên truyền thực hiện mục tiêu “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Ngọc Thy