TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

(11:01 | 16/05/2023)

Hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2023) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức và hành động của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình trong tình hình mới.

Ảnh minh họa

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”; Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các địa phương lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp như: Tuyên truyền cổ động trực quan, gồm tổ chức xe hoa cổ động, treo băng rôn, pano, khẩu hiệu, đèn led, bảng tin cộng đồng… tại trụ sở cơ quan, trường học, các khu, điểm du lịch, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, tổ chức hội nghị, họp mặt biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, sinh hoạt chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình và PCBLGĐ, các hoạt động giao lưu, hội thi, trình diễn văn nghệ, thi thể thao gia đình…; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa phương; tại các thiết chế văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao; sinh hoạt tại các Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, “Gia đình hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch”, “Đờn ca tài tử”, Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt tại ấp, khu phố… Tiếp tục nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ về gia đình. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ năm 2023 gắn với sự kiện, hoạt động của ngành trong tháng 6/2023. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam đồng loạt tổ chức từ ngày 14/6 đến hết ngày 28/6/2023. Triển khai Tháng hành động quốc gia về PCBLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6/2023.

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tham mưu, phối hợp với UBND huyện Giồng Riềng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu tỉnh Kiên Giang lần thứ III - năm 2023, diễn ra từ ngày 16 đến 18/6/2023 tại Hội trường Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Giồng Riềng. Tham dự Ngày hội, dự kiến có gần 80 hộ gia đình tiêu biểu đến từ 15 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, tham gia tranh tài 04 phần thi “Gia đình tài năng”, “Gia đình thể thao”, biểu diễn trang phục về gia đình, thi nấu ăn. Đây là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của tỉnh nhằm tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, hướng đến “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tạo điều kiện để các gia đình có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ảnh minh họa

Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Gò Quao, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc. Tuy tên gọi hội thi giống nhau nhưng đối với mỗi địa phương, quy mô, nội dung, hình thức các phần thi và đối tượng tham gia khác nhau. Hội thi tại huyện Gò Quao diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 26 đến 27/5/2023 tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện Gò Quao; tại huyện U Minh Thượng diễn ra trong ngày 30/5/2023 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; tại huyện Vĩnh Thuận diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 22 đến 23/6/2023 tại Hội trường UBND huyện. Hội thi là một trong những hoạt động nhằm đẩy mạnh, đa dạng các hoạt động truyền thông, phổ biến, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; triển khai thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hy vọng sẽ tạo sự lan tỏa và tôn vinh giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện tốt nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; đảm bảo kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển gia đình Việt Nam trong tình hình mới.

Ngọc Thy