TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình

(13:18 | 24/08/2023)

Vừa qua, Đoàn Kiểm tra thực hiện Đề án 938 tỉnh Kiên Giang đã kiểm tra việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” năm 2023 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất, kiến nghị giải pháp để chỉ đạo, điều hành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 938.

Đoàn Kiểm tra thực hiện Đề án 938 tỉnh làm việc tại UBND huyện Giồng Riềng

Qua kiểm tra trực tiếp 6 đơn vị: UBND huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, thành phố Phú Quốc; xã Vĩnh Phú (Giồng Riềng), xã Bình Giang (Hòn Đất), phường Dương Đông (Phú Quốc) và 11 báo cáo tự kiểm tra của UBND huyện, thành phố cho thấy: Cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo và thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án 938 ở địa phương, giao nhiệm vụ cơ quan, đơn vị phụ trách tham mưu triển khai thực hiện Đề án, xây dựng quy chế hoạt động của Tổ triển khai Đề án từng cấp. Tổ chức đa dạng các hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; đồng thời tổ chức 17 cuộc hội nghị tập huấn, truyền thông, cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, họp mặt, tọa đàm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), bạo lực trên cơ sở giới.

Đã thành lập mới 174 câu lạc bộ, tổ, nhóm với gần 4.000 thành viên như mô hình “Gia đình hạnh phúc”, “Ngôi nhà an toàn”, tổ “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; duy trì 791 mô hình với gần 16.000 thành viên như mô hình “PCBLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới”, “Vận động, hỗ trợ, giáo dục cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em”, “Không có con mắc tệ nạn xã hội”, “Gia đình phát triển bền vững”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Ngôi nhà an toàn”, “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”... Các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ đã thu hút được sự quan tâm và tham gia đông đảo, tích cực của người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề xã hội, nhất là vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại địa phương.

Đoàn Kiểm tra thực hiện Đề án 938 tỉnh làm việc tại UBND phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, tư vấn viên tại cộng đồng, các ngành thành viên Tổ triển khai Đề án có cán bộ tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở, qua đó chuyển tải thông điệp truyền thông về giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục làm cha mẹ, an toàn thực phẩm, PCBLGĐ, bạo lực trên cơ sở giới đến các nhóm đối tượng phụ nữ khác nhau. Các ngành thành viên và Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức 43 lớp tập huấn nghiệp vụ của ngành, đoàn thể về xây dựng mạng lưới cộng tác viên, kiến thức về pháp luật, chăm sóc bảo vệ trẻ em, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội, phát triển kinh tế, an toàn giao thông...

Thực hiện tốt công tác tham gia giải quyết các vấn đề liên quan và hỗ trợ phụ nữ, tham gia hòa giải 690 vụ về hôn nhân gia đình và các vụ có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho hơn 53.000 phụ nữ, đào tạo nghề cho 34.000 lao động nữ; hỗ trợ tạo điều kiện cho 60.000 lượt phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức diễn đàn đối thoại “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”; diễn đàn “Phòng, chống bạo lực học đường”; thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ khuyết tật”, “Tiết kiệm giúp phụ nữ và trẻ em khuyết tật khó khăn”. Tranh thủ các nguồn lực xã hội để xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà cho phụ nữ, học sinh nghèo, khó khăn... Có sự chủ động trong nghiên cứu, đề xuất chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật về các chủ đề có liên quan đến Đề án.

Đoàn Kiểm tra thực hiện Đề án 938 tỉnh làm việc tại UBND thành phố Phú Quốc

Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng cho thấy: Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền về mục đích, ý nghĩa của Đề án còn hạn chế, chưa quan tâm đúng mức việc chỉ đạo, lãnh đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Tổ triển khai Đề án các cấp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Kinh phí bố trí thực hiện Đề án ở nhiều địa phương, nhất là cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ kết quả kiểm tra và để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án 938 trong thời gian tới, Đoàn Kiểm tra đề nghị tập trung thực hiện một số vấn đề cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 938 giai đoạn 2 (2022 - 2027) và kế hoạch chỉ đạo hàng năm. Biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, kịp thời cung cấp đến cơ sở. Hàng năm tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các chỉ tiêu, hoạt động của Đề án tại các địa phương.

Đối với cấp huyện, cấp xã: Cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 938 gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Kịp thời kiện toàn Tổ triển khai Đề án đảm bảo hoạt động, cơ cấu thành viên ban lãnh đạo ấp, khu phố; bổ sung, điều chỉnh Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên và phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Tổ chức rà soát các mô hình tại địa phương để kịp thời củng cố, nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Quỳnh Như