TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình hạnh phúc

(11:29 | 18/09/2023)

Ngày 15/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức giao lưu sáng kiến truyền thông xây dựng gia đình hạnh phúc “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Buổi giao lưu có sự tham gia của 8 đội đến từ 6 đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Tiểu phẩm giao lưu của đơn vị huyện Kiên Lương

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ và cán bộ Hội các cấp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, các tiêu chí ứng xử; chuẩn mực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Với hình thức sân khấu hóa, mỗi đội có từ 12 đến 15 phút thể hiện các sáng kiến truyền thông về một hoặc các nội dung: Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch”; tiêu chí ứng xử, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tôn vinh giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực; các giải pháp để xây dựng gia đình hạnh phúc “5 không, 3 sạch”; “5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đơn vị huyện Giồng Riềng mang đến giao lưu với 02 tiểu phẩm “Anh đã hiểu” và tiểu phẩm “Chi Hội chung lòng”; đơn vị huyện Kiên Lương với tiểu phẩm “Hãy lắng nghe”; đơn vị huyện Tân Hiệp với tiểu phẩm “Đâm bị thóc thọc bị gạo”; đơn vị huyện Gò Quao với tiểu phẩm “Chung tay làm sạch môi trường”; đơn vị TP. Rạch Giá với tiểu phẩm “Tôi đã hiểu”; đơn vị huyện An Biên với ca khúc “Nông thôn ngày mới” và 20 câu Nam Xuân tài tử. Các tiểu phẩm đa dạng trong hình thức thể hiện, phản ánh chân thật thực trạng, tình huống xảy ra trong gia đình, cộng đồng xã hội; đồng thời gửi đến thông điệp về sự cần thiết của việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tôn vinh giá trị tốt đẹp của gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm các hình thức, nội dung, giải pháp trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở với những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, những sáng kiến tại các địa phương trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” giữa các huyện trong toàn tỉnh. Khẳng định vai trò của các cấp Hội phụ nữ Kiên Giang trong định hướng gìn giữ, vun đắp và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hoàng Thơ