TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Giang Thành ra mắt Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" và mô hình thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"

(12:04 | 21/09/2023)

Ngày 18/9/2023, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Giang Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hướng dẫn ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ thành lập Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và mô hình thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình". Đến dự Lễ ra mắt CLB có các đồng chí: Đàm Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng VHTT; Lê Thị Ngọc Nương, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện; Trần Công Định, Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện lãnh đạo Hội LHPN xã, Trưởng ấp và 20 thành viên của CLB.

Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và mô hình thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" được thành lập và hoạt động theo Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 và Hướng dẫn số 1850/ HD-BVHTTDL ngày 17/5/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Bộ tiêu chí đưa ra 5 tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Chung thủy, nghĩa tình; Gương mẫu, yêu thương; Hiếu thảo, lễ phép; Hòa thuận, chia sẻ về các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu, con với cha mẹ, cháu với ông bà, anh, chị, em. Bộ tiêu chí xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội. Nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh, hạnh phúc.

Đây là những mối quan hệ hàng ngày trong gia đình, nay được nâng lên thành Bộ tiêu chí, giúp các gia đình trong CLB chia sẻ, lan tỏa yêu thương hạnh phúc trong cộng đồng và toàn xã hội. Gia đình hạnh phúc cũng là một trong những tiêu chí để xây dựng gia đình phát triển bền vững, góp phần giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội, nhất là trong thanh, thiếu niên, xâm hại trẻ em…

CLB bầu ra Ban Chủ nhiệm với 3 thành viên, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng là Chủ nhiệm CLB; đồng thời lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của CLB.

Việc xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững là trách nhiệm của mỗi cá nhân, của gia đình và của toàn xã hội. Để làm được điều đó, trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác gia đình.

Hải Yến