TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp

(16:28 | 18/10/2023)

Ngày 17/10/2023, tại Ủy ban nhân dân xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, Ban Gia đình Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn, truyền thông, trình diễn thực hiện mô hình mẫu 3 sạch xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn cho phụ nữ và trẻ em; trên 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tham dự.

Nhằm cung cấp kỹ năng, kiến thức, tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường; giới thiệu mô hình nhà vệ sinh chi phí thấp; hướng dẫn cải tạo, xây mới và sử dụng công trình nước sạch, vệ sinh hộ gia đình thực hiện 3 sạch, cải thiện vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn cho phụ nữ và trẻ em... góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm” trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hành động thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung “3 sạch” trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch giai đoạn 2023 - 2025 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Quang cảnh buổi tập huấn tại xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng

Theo báo cáo, xã Minh Thuận hiện có diện tích tự nhiên 15.269,62 ha, 5.324 hộ với 22.267 khẩu, 199 hộ nghèo và 274 hộ cận nghèo; 28 phụ nữ khuyết tật; 4.083 hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (đạt 76%), có 658/5.324 hộ sử dụng nước máy... Qua đó, Hội LHPN tỉnh chọn xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng triển khai các hoạt động: Tập huấn, truyền thông, hỗ trợ xây dựng 3 nhà vệ sinh cho hộ phụ nữ khuyết tật khó khăn, phụ nữ nghèo chưa có nhà vệ sinh, trồng đường hoa...

Tại buổi tập huấn, truyền thông, các đại biểu được tiếp thu các nội dung: Kiến thức, tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường; thực trạng vệ sinh môi trường tại địa phương; sự cần thiết xây và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. Giới thiệu về nhà tiêu hợp vệ sinh; các loại nhà tiêu hợp vệ sinh, chi phí thấp; nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Vai trò của tuyên truyền viên và thợ xây trong vận động hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, khuyết tật xây nhà tiêu hợp vệ sinh. Việc sử dụng công trình nước sạch, vệ sinh hộ gia đình thực hiện 3 sạch, cải thiện vệ sinh môi trường, tiêu chí 17.8, 18.7 và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Thông qua triển khai các hoạt động góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu 17.8 thuộc tiêu chí số 17 về “Môi trường và an toàn thực phẩm” trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021- 2025.

Hoàng Thơ