TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTiet

Gia đình

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

(16:29 | 07/11/2023)

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 03/11/2023 về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới". Thời gian từ ngày 15/11 đến 15/12/2023.

Ảnh minh họa

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là Tháng hành động) từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn tỉnh; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

UBND tỉnh yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động với hình thức hoạt động phù hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài tại đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tế như: Truyền thông trực tiếp; tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình; hệ thống thông tin cơ sở ở các xã, phường, thị trấn; các trang thông tin điện tử, báo điện tử và các mạng xã hội. Tập huấn cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác bình đẳng giới của các sở, ban, ngành và địa phương về các nội dung liên quan đến Tháng hành động.

Các địa phương tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể tổ chức Lễ phát động hoặc mít tinh hưởng ứng Tháng hành động trong thời gian từ ngày 15 đến 20/11/2023.

Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, hội thi, tập huấn về các nội dung liên quan đến chủ đề của Tháng hành động để tuyên truyền và phát hiện ra các khó khăn, hạn chế; tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao,... Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nhân Tháng hành động năm 2023. Các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường các hoạt động truyền thông, thông tin trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang với các tin, bài, phóng sự; in ấn, nhân bản, phát hành rộng rãi các sản phẩm truyền thông (băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi...) về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các tài liệu tuyên truyền cho cộng đồng.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,... Tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động. Xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội.

Quỳnh Như