TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Ngày hội đua thuyền - Kim Ly Mét , Lễ hội ok-om-bok huyện Gò Quao, tỉnh Kiên-Giang

(09:08 | 27/08/2020)

Ngày hội đua thuyền - Kim Ly Mét , Lễ hội ok-om-bok huyện Gò Quao, tỉnh Kiên-Giang

Ngày hội đua thuyền - Kim Ly Mét , Lễ hội ok-om-bok huyện Gò Quao, tỉnh Kiên-Giang

Quản trị Trang