TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động về nguồn Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao tại huyện Hòn Đất

(16:02 | 13/10/2020)

Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức chuyến giao lưu và hoạt động công tác đoàn tại huyện Hòn Đất

Video Chi đoàn Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Chi đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức chuyến giao lưu và hoạt động công tác đoàn tại huyện Hòn Đất

Quản trị Trang