TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên đạt chuẩn vào năm 2023

(10:02 | 05/09/2021)

Ủy ban nhân dân huyện An Biên vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đạt chuẩn, nhằm huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thanh. Đến năm 2023, Trung tâm có cơ sở vật chất hoàn chỉnh, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ và thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kể từ khi sáp nhập đến nay, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh (VHTTTT) huyện An Biên tập trung củng cố và phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), truyền thanh trên địa bàn huyện. Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT được phát triển rộng khắp, đều ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện. Việc tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ và các giải thể thao do tỉnh tổ chức hàng năm đạt được nhiều thành tích cao. Công tác tuyên truyền có nhiều chuyển biến, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh những tiến bộ, kết quả đạt được, hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, truyền thanh trên địa bàn huyện cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Trụ sở làm việc của Trung tâm VHTTTT chưa đảm bảo, vị trí phòng làm việc còn chật hẹp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác thông tin tuyên truyền, phục vụ lưu động đến các xã vùng xa thiếu kịp thời, chương trình biểu diễn nghệ thuật, các hội thi, hội diễn, các giải thể thao phục vụ cơ sở còn ít, chưa đáp ứng được nhu cầu của Nhân dân; chất lượng phong trào văn hóa nâng lên chưa nhiều; nhiều phong trào thể thao quần chúng phát triển chưa mạnh. Công tác xã hội hóa được triển khai và tổ chức thực hiện nhưng kết quả đem lại chưa cao và chưa mang tính bền vững.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Giải phóng huyện An Biên (1954-2019)

Nhằm tạo mọi điều kiện để Nhân dân trên địa bàn huyện được hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần thông qua các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT, truyền thanh và thu hút người dân tham gia, góp phần nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần và rèn luyện sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân; Ủy ban nhân dân huyện An Biên ban hành Kế hoạch xây dựng Trung tâm VHTTTT huyện đạt chuẩn vào năm 2023, gắn với danh mục các công trình, chương trình, sự kiện cần thực hiện để đảm bảo nội dung tiêu chí theo quy định. Huy động số lượt người đến tham gia, xem, cổ vũ và sinh hoạt tại Trung tâm có trên 10 ngàn lượt người/năm.

Về công tác truyền thanh: Tăng thời lượng và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện. Hoàn thành nguồn nhân lực làm công tác truyền thanh, bảo đảm các vị trí việc làm. Đầu tư trang thiết bị mới, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất chương trình...

Về hoạt động văn hóa văn nghệ: Chỉ đạo có hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên tryền cổ động. Xây dựng 20 chương trình văn nghệ tổng hợp/năm phục vụ tại chỗ nhân các sự kiện quan trọng của huyện, của tỉnh, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ. Xây dựng 10 chương trình văn nghệ tổng hợp/năm phục vụ lưu động, tham gia hội thi, hội diễn cấp tỉnh, giao lưu văn hóa văn nghệ… Hàng năm, Đội tuyên truyền lưu động dàn dựng chương trình văn nghệ tổng hợp, phục vụ đạt tối thiểu 100 buổi/năm. Số chương trình hoạt động phối hợp liên ngành với các ngành, xã, thị trấn hàng năm tổ chức từ 6 chương trình trở lên. Tổ chức và phối hợp tổ chức 12 lớp năng khiếu/năm, gồm đờn ca tài tử, khiêu vũ… Tổ chức các hội thi, hội diễn cấp huyện như: Văn nghệ quần chúng, Đờn ca tài tử, Tuyên truyền ca khúc cách mạng, Tuyển chọn giọng hát hay để phát hiện nhân tố mới, làm nòng cốt ở địa phương nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Thành lập mỗi xã 01 Câu lạc bộ văn nghệ - ca khúc truyền thống; thành lập Câu lạc bộ khiêu vũ tại thị trấn Thứ Ba hoạt động có chất lượng để nhân rộng mô hình. Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ trẻ em; đạt 30% thời gian hoạt động của đơn vị.

Nhà thi đấu thể thao - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên

Về hoạt động TDTT: Phấn đấu hàng năm tổ chức từ 8 giải trở lên và tham gia cấp tỉnh từ 4 giải trở lên (trừ những năm có Đại hội TDTT thì tổ chức từ 10 môn trở lên). Riêng cấp xã thì phấn đấu từ 2 giải trong năm trở lên tùy vào điều kiện của từng xã. Căn cứ vào thế mạnh của từng địa phương, xây dựng các câu lạc bộ nhằm phát triển phong trào cơ sở, phấn đấu xây dựng 10 Câu lạc bộ TDTT trở lên. Trung tâm VHTTTT huyện; Trung tâm các xã,thị trấn có ít nhất 01 hạng mục công trình văn hóa, thể thao được đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất.

Hoạt động thư viện: Bố trí các phòng chuyên môn phù hợp với chức năng của thư viện để đưa vào hoạt động phục bạn đọc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện và đưa Thư viện truyền thanh đi vào hoạt động. Kết hợp với các ngành tổ chức hội thi kể chuyện theo sách, Đại sứ Văn hóa đọc, ngày hội sách và tổ chức phục vụ lưu động.

Phấn đấu đến năm 2023 thực hiện hoàn thành các công trình văn hóa, thể thao cơ bản và đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao các cấp, mở rộng các loại hình dịch vụ văn hóa, TDTT. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy hoạt động của Trung tâm VHTTTT. Xây mới hoặc nâng cấp trụ sở làm việc; làm mới sân khấu lưu động đạt chuẩn và xây dựng các khu dịch vụ, vui chơi giải trí, vườn hoa; đầu tư trang thiết bị đủ công suất hoạt động. Xã hội hóa đầu tư các hạng mục: sân bóng đá cỏ nhân tạo, hồ bơi… Xây dựng Thư viện và Nhà truyền thống; đầu tư xe ô tô lưu động chuyên dùng.

Kinh phí thực hiện kế hoạch dự kiến hơn 30 tỷ đồng, gồm tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh; ngân sách của huyện và vận động xã hội hóa. Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện đề ra 07 giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Minh Trí