TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

Xem với cỡ chữAA

Giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Kiên Giang kêu gọi đầu tư 06 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao

(10:25 | 01/10/2021)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025.

Tại Quyết định, phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025, với tổng số dự án kêu gọi đầu tư là 55 dự án, trong đó có 06 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao.

Các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 được phân theo nhóm và lĩnh vực đầu tư, gồm:

  • Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất: 03 dự án khu dân cư, đô thị mới; trong đó tại huyện Giồng Riềng 02 dự án, thành phố Rạch Giá 01 dự án.
  • Dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa: 07 dự án, gồm 01 dự án cấp nước nông thôn, 01 dự án thuộc lĩnh vực môi trường (xử lý rác thải) và 05 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể dục thể thao. Địa điểm đầu tư tại thành phố Rạch Giá 01 dự án; huyện An Biên 04 dự án; huyện Giồng Riềng 01 dự án; huyện U Minh Thượng 01 dự án.
  • Danh mục dự án kêu gọi đầu tư: 45 dự án, trong đó lĩnh vực du lịch 01 dự án; thương mại 06 dự án; môi trường 02 dự án; nước đô thị và nông thôn 02 dự án; sản xuất công nghiệp 16 dự án; hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp và bến xe 07 dự án; nhà ở và phát triển đô thị 06 dự án; giáo dục và đào tạo 03 dự án; văn hóa và thể thao 01 dự án; lĩnh vực khác 01 dự án. Theo địa điểm đầu tư, huyện Gò Quao 02 dự án; huyện An Biên 07 dự án; huyện U Minh Thượng 01 dự án; huyện Giồng Riềng 07 dự án; thành phố Rạch Giá 09 dự án; huyện Châu Thành 17 dự án; huyện Hòn Đất 01 dự án và huyện An Minh 01 dự án.

Công trình Nhà thi đấu đa năng tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang,  tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, TDTT tại địa phương - Ảnh: Ngọc Thy

Có 05 dự án tỉnh kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc nhóm đầu tư theo hình thức xã hội hóa là:

- Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá, diện tích khu đất 10.306m2, xây dựng nhà đa năng 800m2, 03 sân bóng đá, 02 sân bóng chuyền, nhà xe, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh… Mục tiêu đầu tư cơ sở vật chất cơ bản để tổ chức các sự kiện văn hóa và thể thao, sinh hoạt cộng đồng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện TDTT của Nhân dân. Tiến độ đầu tư, năm 2021- 2022, tổng vốn đầu tư là 16,5 tỷ đồng, trong đó huy động vốn nhà đầu tư 20%, còn lại nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác (năm 2013 ngân sách đã đầu tư xây dựng hàng rào, san lấp mặt bằng khoảng 2 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả lại số tiền trên khi được lựa chọn làm nhà đầu tư).

  • Trung tâm Văn hóa xã Đông Yên, huyện An Biên, diện tích khu đất 3.075m2, xây dựng sân bóng đá, khu trò chơi trẻ em, hồ bơi nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Tiến độ đầu tư, năm 2021 2022, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ đồng, trong đó huy động vốn nhà đầu tư 20%, còn lại nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác. Hiện trạng đất cây lâu năm, đất sạch Nhà nước quản lý, diện tích thực tế 7.800m2. Đã đầu tư xây dựng sân khấu 50m2, nhà thi đấu đa năng 540m2; kêu gọi đầu tư 3.075m2, còn lại là đất trống. Vốn ngân sách đã đầu tư xây dựng hàng rào xung quanh, san lấp mặt bằng với tổng chi phí 0,993 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả lại số tiền trên khi được lựa chọn làm nhà đầu tư.
  • Trung tâm Văn hóa xã Nam Yên, huyện An Biên, diện tích khu đất 1.350m2, xây dựng sân bóng đá 1.050m2, khu trò chơi trẻ em 300m2. Tiến độ đầu tư, năm 2021 2022, tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng, trong đó huy động vốn nhà đầu tư 20%, còn lại nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác. Hiện trạng đất cây lâu năm, đất  Nhà nước quản lý, diện tích thực tế 7.776m2. Đã đầu tư xây dựng sân khấu ngoài trời, nhà thi đấu đa năng; kêu gọi đầu tư sân bóng đá mini và khu trò chơi trẻ em 1.350m2, còn lại là đất trống. Vốn ngân sách đã đầu tư hàng rào xung quanh, san lấp mặt bằng với tổng chi phí 0,568 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả lại số tiền trên khi được lựa chọn làm nhà đầu tư.
  • Trung tâm Văn hóa xã Tây Yên A, huyện An Biên, diện tích khu đất 1.800m2, xây dựng sân bóng đá 1.500m2, khu trò chơi trẻ em 300m2. Tiến độ đầu tư, năm 2021 2022, tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng, trong đó huy động vốn nhà đầu tư 20%, còn lại nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác. Hiện trạng đất vườn, đất Nhà nước quản lý, diện tích thực tế 7.205m2. Đã đầu tư xây dựng khán đài, kêu gọi đầu tư sân bóng đá và khu trò chơi trẻ em 1.800m2, còn lại là đất trống. Vốn ngân sách đã đầu tư hàng rào xung quanh, san lấp mặt bằng với tổng chi phí 0,569 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả lại số tiền trên khi được lựa chọn làm nhà đầu tư.
  • Trung tâm Văn hóa xã Nam Thái, huyện An Biên diện tích khu đất 1.350m2, xây dựng sân bóng đá 1.050m2, hồ bơi 300m2. Tiến độ đầu tư, năm 2021 2022, tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng, trong đó huy động vốn nhà đầu tư 20%, còn lại nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác. Hiện trạng đất cây lâu năm, đất sạch Nhà nước quản lý, diện tích thực tế 5.827,51m2. Đã đầu tư xây dựng sân khấu ngoài trời, nhà thi đấu đa năng, kêu gọi đầu tư 1.350m2, còn lại là đất trống. Vốn ngân sách đã đầu tư hàng rào xung quanh, san lấp mặt bằng với tổng chi phí 0,442 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ hoàn trả lại số tiền trên khi được lựa chọn làm nhà đầu tư.

Đối với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực văn hóa và thể thao có 01 dự án là Khu TDTT thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng. Quy mô 3,17ha, tiến độ đầu tư, năm 2021-2025, tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng trong đó huy động vốn nhà đầu tư 20%, còn lại nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác. Hiện trạng đất nông nghiệp, của dân sử dụng, đã có trong Danh mục thu hồi đất theo Nghị quyết số 291/2020/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành giao trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố Danh mục các dự án, đăng tải thông tin Danh mục các dự án lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang, hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày Danh mục dự án được phê duyệt. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và bên mời thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh triển khai các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án, tạo điều kiện và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin có liên quan đến dự án để nghiên cứu, quyết định việc đầu tư.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các bước thông báo, mời quan tâm, lập hồ sơ mời thầu,… và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định pháp luật./.

Đồng Bằng