TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Phòng chống dịch Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền phổ biến và thực hiện quy định của pháp luật về xử lý vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(10:56 | 03/08/2021)

Công văn số 1595/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 02/8/2021 của Sở Tư pháp về việc Tuyên truyền phổ biến và thực hiện quy định của pháp luật về xử lý vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; CV 1595.pdf