TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Phòng chống dịch Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(10:59 | 03/08/2021)

Chỉ thị số 8-CT/TU ngày 01/8/2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 08-CT-TU_1.PDF