TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Phòng chống dịch Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn đăng ký tiêm chủng Covid-19 trực tuyến và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử

(18:21 | 07/08/2021)

Công văn số 892/STTTT-VTCNTT ngày 06/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn đăng ký tiêm chủng Covid-19 trực tuyến và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 892-STTTT-VTCNTT.pdf; cv tuyen truyen sskdt 2 - PL.docx