TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Phòng chống dịch Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ

(10:10 | 11/08/2021)

Công văn số 1210/UBND-KGVX ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1210_UBND-KGVX.signed.pdf