TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Phòng chống dịch Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:54 | 16/08/2021)

Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh về việc Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2005-QD-UBND.signed.pdf