TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Phòng chống dịch Covid-19

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐIỆN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Về phòng, chống dịch COVID-19

(21:00 | 16/08/2021)

Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Về phòng, chống dịch COVID-19.


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1081-CD-TTg.pdf