TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Lịch làm việc BGĐ Sở

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

(10:10 | 21/01/2021)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 31/01/2021)

Lịch làm việc của Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (Từ ngày 16/01/2021 đến ngày 31/01/2021)...

Quản trị Trang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 61-tb-svhtt.signed.pdf