Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2020
(00:00 | 27/05/2020)
V/v phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2020.