Tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
(16:11 | 02/11/2020)

Ngày 28/10, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) cho lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp cấp huyện, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện. Bà Đỗ Thị Lệ Hảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bà Đỗ Thị Lệ Hảo - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, phát biểu khai mặc Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn sẽ được cán bộ chuyên môn của Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn về nghiệp vụ chứng thực và một số lưu ý trong thực hiện nghiệp vụ; hướng dẫn sử dụng thiết bị ký số; hướng dẫn quy trình các bước thực hiện quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hội nghị tập huấn lần này, là bước chuẩn bị cho việc tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới.

Việc triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, giúp cho cán bộ, công chức phụ trách tư pháp dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn, chính xác để giải quyết cho thủ tục tiếp theo. Qua đó, giúp cho người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử, hướng tới loại bỏ tình trạng nộp bản sao chứng thực, xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ trong thời gian vừa qua./.

Thiên Đăng

Nguồn: vpubnd.kiengiang.gov.vn