Chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ tại thành phố Phú Quốc
(08:38 | 27/05/2021)

Chiều ngày 25/5, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến thành phố Phú Quốc về triển khai tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ (Lễ khởi công) tại thành phố Phú Quốc, do ông Nguyễn Lưu Trung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, các sở, ngành có liên quan cùng tham dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ

Theo báo cáo, quy mô được đề xuất xây dựng Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, khoảng 5.000 m2. Địa điểm xây dựng, tại khu vực trận địa pháo phòng không 37mm (phía Tây Bắc Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Phú Quốc) thuộc khu phố 10, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc; nguồn kinh phí được tài trợ. Dự kiến Lễ khởi công được tổ chức ngày 06/6/2021.

Để đảm bảo thực hiện tổ chức Lễ khởi công đúng theo tiến độ, UBND tỉnh giao UBND thành phố Phú Quốc làm đầu mối chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan, Nhà tài trợ tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khởi công; tổ chức Lễ khởi công theo quy mô nội bộ, thực hiện các nghi thức chính của Lễ, cơ cấu thành phần khách mời gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./.

Thiên Đăng (Nguồn: https://vpubnd.kiengiang.gov.vn/)