Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch online năm 2021 “Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa”
(14:18 | 17/06/2021)

Thể lệ Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch online năm 2021 “Vẻ đẹp du lịch Xứ Dừa” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 1322/KH-SVHTTDL ngày 16/6/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre).