Ngân hàng tên đường - công trình ý nghĩa và thiết thực
(10:29 | 18/09/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Đây không chỉ là cơ sở dữ liệu khoa học giúp các huyện, thành phố thuận tiện hơn khi đặt, đổi tên đường mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa và phát triển du lịch ở địa phương.

Quá trình đô thị hóa diễn ra đều khắp ở tỉnh Kiên Giang đã làm khởi sắc bộ mặt nông thôn, đô thị theo hướng văn minh hiện đại. Nhiều khu quy hoạch được xây dựng, nhiều khu tái định cư ra đời, nhiều công trình cơ sở hạ tầng đô thị được cải tạo và xây dựng, hàng loạt con đường mới mọc lên, đường xá được bố trí dọc ngang. Việc đặt tên cho các tuyến đường mới này là rất cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý đô thị cũng như hoạt động giao dịch và cả mọi mặt của đời sống xã hội.

Một góc khu đảo Phú Gia thuộc khu đô thị mới Phú Cường, thành phố Rạch Giá

Những năm qua, việc đặt tên đường đã được các cơ quan liên quan triển khai, ngoài việc góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương, nâng cao tình yêu quê hương, tự hào dân tộc, từ đó quyết tâm học tập, rèn luyện và cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Song, hiện nay quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đang diễn ra mạnh mẽ, ngày càng có nhiều khu đô thị, khu dân cư mới được hình thành dẫn tới nhu cầu đặt tên cho các tuyến đường phố và công trình công cộng ngày càng tăng. Theo nhóm nghiên cứu đề án, toàn tỉnh hiện có hơn 800 tên đường và dự báo từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, tỉnh cần phải có hơn 200 tên đường.

Thời gian qua, việc đặt tên đường của một số địa phương chưa đáp ứng kịp thời, còn lúng túng, tên đường trùng lặp, chưa chú ý đặt tên đường cho những vị có công lao đặc biệt ở những vị trí tương ứng. Việc sử dụng các địa danh, sự kiện lịch sử, danh nhân, anh hùng… của địa phương để đặt tên đường và công trình công cộng còn hạn chế. Các địa phương mất khá nhiều thời gian tra cứu tài liệu, lựa chọn danh sách, xác định cơ sở, nguồn gốc lịch sử, tiểu sử danh nhân, sự kiện và lấy ý kiến thảo luận, cân nhắc của Hội đồng thẩm định nhiều lần, gây tốn kém thời gian, kinh phí đáng kể.

Việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng không thể tùy tiện, tự phát, phải thực hiện đúng tinh thần nội dung Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng và Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2005 của Bộ Văn hóa - Thông Tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Vì vậy, công việc cần thiết là phải xây dựng được ngân hàng dữ liệu về các tên đường như một sự sàng lọc bước đầu, làm cơ sở cho việc sử dụng một tên nào đó để đặt cho một con đường cụ thể, phù hợp.

Xây dựng Đề án Ngân hàng tên đường nhằm sưu tầm, tập hợp có hệ thống, tương đối đầy đủ và khoa học về tiểu sử của các danh nhân, anh hùng là người Kiên Giang hoặc đã cống hiến cho tỉnh nói riêng và dân tộc nói chung; tạo sự thống nhất, khoa học trong công tác đặt và đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở lâu dài để các địa phương chủ động trong việc lập đề án đặt, đổi tên đường và công trình công cộng, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hóa của tỉnh trong thời gian tới. Đề án không chỉ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, hành chính; mà qua đó tôn vinh các nhà hoạt động cách mạng, danh nhân, anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử - văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh... của đất nước và của tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống và đóng vai trò “sứ giả” nhanh chóng, cô đọng nhất để giới thiệu du khách về lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh vùng đất Kiên Giang.

 Để có căn cứ lập Ngân hàng tên đường, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với các địa phương thống kê tên đường, công trình công cộng từng nơi; dựa trên kết quả tổng hợp này và kết quả điều tra, khảo sát, cùng với nghiên cứu, tham khảo, đối chiếu, so sánh các tài liệu để xây dựng cơ sở dữ liệu tên đường, có sự phân chia rõ ràng thành các loại và nhóm tên đường theo từng giai đoạn lịch sử. Sau nhiều lần lấy ý kiến và chỉnh sửa, Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, Ngân hàng tên đường và công trình công cộng, có 743 mục từ được phân bổ thành 08 nhóm, gồm danh sách và tiểu sử các danh nhân, anh hùng, nhân vật lịch sử, địa danh, mỹ từ, sự kiện lịch sử. Trong đó, có 240 tên danh nhân, anh hùng liệt sĩ tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Kiên Giang. Cùng với đó, Đề án đưa ra nguyên tắc sử dụng, phân bổ ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng cho thành phố và các thị trấn trên địa bàn tỉnh; dự báo tình hình đặt tên đường và công trình công cộng đến 2025, định hướng 2030 và 04 giải pháp thực hiện Đề án.

Căn cứ vào Đề án Ngân hàng tên đường và công trình công cộng được phê duyệt; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, giao Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị, ý nghĩa của việc ban hành Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 02 năm một lần (kể từ năm 2022) tổ chức sưu tầm, lựa chọn tên để bổ sung vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng.

Ngọc Thy