Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022
(15:03 | 30/12/2021)

Công văn số 3134/SVHTTDL-NVVH ngày 14/12/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc hỗ trợ tuyên truyền Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022