Quyết tâm nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(15:11 | 14/07/2022)

Theo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh chưa đạt thứ hạng cao, nhưng trong 10 chỉ số thành phần của PCI vẫn có các chỉ số đạt thứ hạng tương đối cao so cả nước như chỉ số tiếp cận đất đai xếp hạng 9/63; cạnh tranh bình đẳng hạng 11/63; chi phí không chính thức hạng 20/63.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp đột xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chiều 12-7 để nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo công tác cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các đồng chí: Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Minh Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở đánh giá như trên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đặt ra mục tiêu chỉ số PCI năm 2022 của tỉnh phải tăng điểm, tăng hạng, đạt từ 65 điểm trở lên và trở lại nhóm các tỉnh, thành phố có thứ hạng khá. Từ đó, tiếp tục phấn đấu lên nhóm có thứ hạng cao trong giai đoạn đến năm 2025.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình (bàn chủ tọa, giữa) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang phát biểu tại cuộc họp, chiều ngày 12-7.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Kiên Giang tăng 2,06 điểm so năm 2020, một số tiêu chí thành phần được quan tâm chỉ đạo và có sự cải thiện về điểm số và thứ hạng. Cụ thể như xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (tăng 0,42 điểm, xếp hạng 14/63 và tăng 28 bậc so năm 2020); cải cách tổ chức bộ máy (tăng 0,69 điểm, xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố và tăng 29 bậc); xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (tăng 0,95 điểm, xếp hạng 43/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc); kết quả điều tra xã hội học lãnh đạo, quản lý (tăng 0,53%, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 38 bậc); tác động của cải cách hành chính đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội.

Lần đầu tiên Kiên Giang phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức điều tra xã hội học nhóm đối tượng khảo sát là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo, quản lý cấp sở, lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc sở; lãnh đạo UBND cấp huyện phục vụ việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 được thực hiện trên phần mềm.

Công tác kiểm tra về cải cách hành chính đối với các sở, ngành và địa phương được quan tâm thực hiện theo kế hoạch. Năm 2021, ngoài các sở, ngành và địa phương được tiến hành kiểm tra trực tiếp theo kế hoạch, lần đầu tiên tỉnh thực hiện việc kiểm tra qua báo cáo tự kiểm tra của một số đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được và còn hạn chế trong việc thực hiện các chỉ số nêu trên, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện nâng cao các chỉ số trong năm 2022 và thời gian tới. Đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị nâng cao trách nhiệm của mình, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn, nâng cao điểm số các tiêu chí, phấn đấu năm 2022 phải quyết tâm nâng thứ hạng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy với chức trách, nhiệm vụ của mình quan tâm chỉ đạo thực hiện nâng cao 2 chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện các chỉ số còn thấp, quan tâm công tác truyền thông, tuyên truyền… Sau cuộc họp, Văn phòng Tỉnh ủy có văn bản thông báo kết luận và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc thực hiện nâng cao các chỉ số nêu trên./.

Tây Hồ

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang