Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”
(11:20 | 18/09/2023)

Phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng lòng của người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều điểm sáng, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

Họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến - Ảnh: Thế Hạnh

UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, diện mạo nông thôn, đặc biệt là ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao.

Toàn tỉnh hiện có 108/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), 05/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Điểm nổi bật trong năm 2023 là tỉnh đã đổi mới phương thức phát động phong trào, cụ thể đã phát động Cuộc thi viết và phóng sự truyền hình về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đến ngày 5/6/2023 đã tiếp nhận 76 bài thi viết và 05 phóng sự truyền hình. Tổ chức phát động đợt thi đua tập trung thực hiện các nhiệm vụ và tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) gắn với biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chú trọng việc phát hiện, xây dựng những mô hình hay, cách làm mới. Qua đó, lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện để biểu dương, khen thưởng, nêu gương học tập, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Tiêu biểu trong cách làm hay và sáng tạo của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, hỗ trợ nông dân chuyển dịch từ trồng lúa một vụ năng suất thấp, sang nuôi trồng thủy sản, chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, hình thành một số vùng nuôi tôm quảng canh, thâm canh, bán thâm canh, tôm - lúa - xen canh; nuôi cá ven các đảo. Các mô hình đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, giảm ô nhiễm môi trường và làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới với các mô hình hiệu quả như: Mô hình “Thắp sáng đường quê”; “Trợ giúp pháp lý Kiên Giang góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Đổi mới nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch”; “Vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Vận động toàn dân thu gom rác thải nhựa đổi lấy gạo”; “Trạm tập kết xanh”; “Đổi rác thải nhựa lấy quà”; “Vườn ươm thanh niên”; “Ánh sáng nông thôn, cột cờ kiểu mẫu gắn với bảng tuyên truyền”; “Tổ hợp tác đan lục bình, đan ghế nhựa”; “Phụ nữ khởi nghiệp”; “Camera an ninh”. Từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai xây dựng mới trên 300 mô hình về xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số đến nay đã duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả 7.590 mô hình hiện có. Các mô hình có tác dụng tích cực giúp nâng cao nhận thức và thay đổi tập quán sản xuất của người dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh; giúp nhau giảm nghèo; nhiều mô hình mang tính giáo dục người dân nâng cao ý thức cộng đồng tham gia Bảo hiểm y tế, giữ gìn môi trường, bảo vệ an ninh trật tự.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 về xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022 - 2025, Sở Nội vụ đã khảo sát 14 mô hình qua các phong trào thi đua, đồng thời đã giới thiệu với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 07 mô hình, gương điển hình tiêu biểu để tuyên truyền, nhân rộng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giới thiệu 78 mô hình, gương điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào các mô hình kinh tế, sản xuất, kinh doanh; các tổ hợp tác liên kết sản xuất, các chương trình, hoạt động an sinh xã hội; các câu lạc bộ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; điển hình trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; điển hình trong thực hiện nhiệm vụ, văn hóa công sở. Tiêu biểu có các mô hình hiệu quả như: “Cửa hàng 0 đồng”; “Bếp tự nấu phục vụ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”; “Cửa hàng xanh - sạch - đẹp - an toàn”; “Người con hiếu thảo - nghĩa tình đồng đội”; “Mẹ đỡ đầu”...

Giai đoạn 2022 - 2023, có 04 đơn vị huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận và thành phố Hà Tiên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 68 tập thể, 277 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn 32 xã; trong đó có 04 tập thể và 65 cá nhân đã có thành tích đóng góp kinh phí, hiến đất, ngày công lao động để hỗ trợ địa phương xây dựng giao thông nông thôn, trao tặng quà cho gia đình nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 716 tập thể, 1.279 cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố cũng đã kịp thời tặng thưởng Giấy khen cho 252 tập thể, 1.601 cá nhân, người lao động đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Lễ ra mắt mô hình “Đoạn đường đẹp, Tổ Phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” tại xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng - Ảnh: Thanh Hải

Nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm, hành động cụ thể của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; trong thời gian tới tỉnh tiếp tục tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn nông thôn, tạo ra sự cân bằng tương đối giữa các vùng, đặc biệt là tạo sự chuyển biến nhanh đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quỳnh Như