Gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
(06:24 | 10/11/2023)

Nhằm tiếp tục thu hút rộng rãi các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh Bình Định tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) của huyện Tây Sơn; Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thông báo số 03/TB-BTC ngày 02/11/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi.

Tượng đài vua Quang Trung ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (Nguồn: Internet)

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Tây Sơn được phát động từ ngày 08/5/2023 đến hết ngày 30/9/2023, nay Ban Tổ chức Cuộc thi gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31/12/2023.

Các tác giả và nhóm tác giả đã nộp hồ sơ dự thi nếu có nhu cầu chỉnh sửa, bổ sung tác phẩm của mình thì tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và gửi tác phẩm về Ban Tổ chức Cuộc thi chậm nhất ngày 31/12/2023 (trong Phiếu đăng ký ghi rõ “Tác phẩm thi thay thế”).

Trước đó, ngày 04/5/2023, Ban Tổ chức đã ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) huyện Tây Sơn. Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, cá nhân (tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp) trên toàn quốc; đối với nguời tham gia dưới 18 tuổi phải có người giám hộ, nguời đại diện theo quy định của pháp luật. Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia dự thi số lượng không quá 02 tác phẩm.

Biểu trưng (logo) phải đạt được các yêu cầu về thẩm mỹ, dễ nhận diện, ấn tượng, nhấn mạnh tính cảm xúc, tính liên tưởng, liên kết cao; thể hiện được nét đặc trưng riêng về lịch sử, bản sắc văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế mọi mặt của huyện Tây Sơn (được thể hiện qua bố cục, ý nghĩa, màu sắc, đường nét…) mang tính ứng dụng cao đối với công chúng và phù hợp làm đại diện cho huyện Tây Sơn trong việc quảng bá đến người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước.

Ban Giám khảo sẽ chấm và chọn ra 05 tác phẩm vào vòng chung khảo, sau đó tiếp tục chọn ra 01 tác phẩm đạt giải Nhất với số tiền 50 triệu đồng, 04 tác phẩm còn lại đạt giải Khuyến khích với số tiền 05 triệu đồng mỗi giải.

>> Xem chi tiết Thể lệ, Kế hoạch và Thông báo gia hạn Cuộc thi tại đây.

Lê Nguyễn