TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

 • Gò Quao tập huấn công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2023

  (09:03 | 27/09/2023)

  Sáng ngày 27/9/2023 tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Gò Quao tổ chức tập huấn công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2023, cho 265 đồng chí là Chủ tịch Công đoàn; công chức văn hóa - xã hội; đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của các xã, thị trấn; Trưởng Ban Vận động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” của các ấp, khu phố; đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; các trường Trung học phổ thông, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

 • Quan tâm xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

  (12:05 | 26/09/2023)

  Nhận thức rõ vai trò quan trọng của các thiết chế văn hóa trong đời sống văn hóa của nhân dân, những năm qua, tỉnh Kiên Giang quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

 • Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”

  (11:20 | 18/09/2023)

  Phong trào thi đua “Kiên Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, đồng lòng của người dân trên địa bàn tỉnh, qua đó phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều điểm sáng, cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới.

 • Lớp dạy chữ Khmer giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc

  (11:12 | 18/09/2023)

  Cũng như nhiều ngồi chùa Khmer khác ở Kiên Giang nói chung và huyện Tân Hiệp nói riêng. Mùa hè đến là lúc lớp dạy chữ Khmer tại chùa Tà Keo, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp trở nên rộn ràng. Ngày nào cũng vậy, xen lẫn với không gian thanh tịnh trong chùa là những âm thanh vang lên bởi tiếng đánh vần, tập đọc của các học sinh lớp học tiếng Khmer. Lớp học được hình thành vào dịp hè, đây cũng là năm thứ 2 kể từ ngày lớp ra mắt và đi vào hoạt động đến nay. Thông qua lớp dạy chữ Khmer, giúp con em đồng bào dân tộc khmer trên địa bàn xã Thạnh Trị, biết đọc, biết viết và biết nhiều hơn về văn hóa dân tộc Khmer để giữ gìn, phát huy bản sắc cội nguồn do ông cha để lại.

 • Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” lồng ghép với các phong trào, chương trình của các đoàn thể

  (09:51 | 05/09/2023)

  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3631/BVHTTDL-VHCS ngày 29/8/2023 về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

 • Quy định mới về hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư

  (11:35 | 29/08/2023)

  Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2023/NĐ-CP về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Việc ban hành Nghị định nhằm quy định chi tiết Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

 • Sáp nhập thiết chế văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng ở cơ sở để phát huy hiệu quả hoạt động

  (12:34 | 28/08/2023)

  Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao, thông tin, học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 799/UBND-KGVX ngày 10/5/2023 về việc hướng dẫn quy trình sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Đây là phương án hợp lý nhằm phát huy tính thống nhất trong việc quản lý, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, chức năng hoạt động đa dạng hơn.

 • Huyện Vĩnh Thuận công bố quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2018 - 2022

  (17:45 | 28/07/2023)

  UBND huyện Vĩnh Thuận vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 05 năm liên tục, giai đoạn 2018 - 2022 vào ngày 25/7/2023. Tại Hội nghị công bố và trao giấy công nhận của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa 05 năm, giai đoạn năm 2018 - 2022.

 • Khởi sắc đời sống văn hóa vùng đồng bào Khmer ở Kiên Giang

  (18:58 | 11/07/2023)

  Người Khmer ở Kiên Giang có trên 237 ngàn người, chiếm tỷ lệ khoảng 13% dân số. Đồng bào chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, nên điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn gặp những khó khăn. Sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư (2018 - 2023), đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer được nâng cao đáng kể, góp phần củng cố thêm sự tin tưởng của đồng bào với các chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó họ có thêm động lực mạnh mẽ để phấn đấu lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

 • 05 năm thực hiện quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

  (10:54 | 29/05/2023)

  Qua 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, nâng cao về chất lượng, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng và an ninh tại các địa phương.