TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

Học tập theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 • Kiên Giang: Đại hội Biểu dương các danh hiệu học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020

  (10:05 | 21/09/2020)

  Ngày 11/9/2020, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội Biểu dương các danh hiệu học tập tiêu biểu giai đoạn 2016 - 2020 và Tổng kết 05 năm triển khai đại trà Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

 • Cảnh giác với những thủ đoạn tuyên truyền chống phá thế hệ trẻ hiện nay

  (10:06 | 08/09/2020)

  Các thế lực thù địch luôn xem thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Vì thế, nêu cao cảnh giác, kịp thời nhận diện, vạch trần các thủ đoạn của chúng là nhiện vụ cấp thiết, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị hiện nay

 • Tổ chức cuộc thi "Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  (00:00 | 04/08/2020)

  Để góp phần phát triển văn hóa đọc, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong cộng đồng người khiếm thị; hưởng ứng "Tuần lễ học tập suốt đời" năm 2020, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Hội Người mù Việt Nam phối hợp tổ chức cuộc thi: "Đọc và tự học suốt đời theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh".

 • Nhận diện “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích” và biện pháp phòng, chống

  (00:00 | 08/07/2020)

  Mặt trái của “lợi ích nhóm”, “nhóm lợi ích” đã và đang tạo nên những hệ lụy, hậu quả nặng nề cản trở sự phát triển đất nước, là vấn đề được đề cập nhiều trong các văn kiện của Đảng và được dư luận xã hội quan tâm, lên án những năm gần đây.

 • Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Đảng

  (00:00 | 08/07/2020)

  Quan hệ giữa Đảng với dân là quan hệ xã hội đặc biệt, được hình thành và phát triển trong điều kiện của cách mạng vô sản. Vì vậy, mối quan hệ giữa Đảng với dân là một phạm trù lịch sử, trong đó Đảng là thực thể chính trị, nhân dân là thực thể xã hội không đồng nhất. Giữa hai thực thể đó vừa có tính thống nhất vừa có sự khác biệt. Đảng và nhân dân có cơ sở sự thống nhất về lợi ích cơ bản giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Đảng gắn với nhân dân thì Đảng mới có sức mạnh, mới giữ được quyền lãnh đạo và mới làm nên những kỳ tích trong cách mạng. Nhân dân gắn với Đảng thì mới nhân lên sức mạnh tiềm năng của mình, mới có điều kiện để được giải phóng, mới có ấm no, hạnh phúc thực sự. Sự khác biệt là ở chỗ: Đảng đóng vai trò là chủ thể lãnh đạo, nhân dân là đối tượng bị lãnh đạo; Đảng gồm những phần tử ưu tú nhất của giai cấp và dân tộc; nhân dân bao gồm giai cấp, nhiều tầng lớp khác nhau. Tính thống nhất và sự khác biệt ấy hợp lại trong một chỉnh thể như con thuyền cách mạng mà người lái là Đảng, người chèo là nhân dân. Vì vậy Đảng phải tìm kiếm, lựa chọn phương pháp, giải pháp ứng xử thích hợp trong mối quan hệ Đảng và nhân dân để đạt được mục tiêu cách mạng đề ra

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay

  (00:00 | 06/07/2020)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống các quan điểm toàn diện, “bao hàm nội dung rất rộng, liên quan đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta”. Trong đó, tư tưởng đối ngoại là một bộ phận quan trọng về chiến lược, sách lược cách mạng trong các vấn đề quốc tế, không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời đại to lớn.

 • Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với người làm báo

  (00:00 | 22/06/2020)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo uyên bác, Người đã dùng báo chí làm vũ khí đấu tranh cách mạng ngay từ trên đất Pháp, trong bước đường đi tìm đường cứu nước. Trong cuộc đời làm báo của Người với hơn 30 năm sống, làm việc tại các nước Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông... nhà báo Hồ Chí Minh đã dùng 69 bút danh, bí danh để hoạt động báo chí với nhiều thể loại: chính luận, bút ký, tin, ảnh, họa sĩ...

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân dân của nền báo chí cách mạng

  (00:00 | 16/06/2020)

  Từ bài báo đầu tiên “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18-6-1919 đến bài báo “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên báo Nhân Dân ngày 25-8-1969 – có thể coi như bài báo cuối cùng của Hồ Chí Minh, thì sau 50 năm hoạt động cách mạng kiêm viết báo cách mạng, Hồ Chí Minh để lại hơn 2.000 bài báo các loại, viết về nhiều đề tài, thể loại khác nhau nhưng với một mục đích duy nhất là phục vụ sự nghiệp cách mạng, phục vụ quần chúng nhân dân lao động. Nói khác đi cuộc đời làm báo của Bác là phục vụ nhân dân, vì nhân dân và cho nhân dân.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân

  (00:00 | 09/06/2020)

  Khi nói về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng – một học trò xuất sắc, một cộng sự thân thiết, gần gũi của Người đã viết, đó là “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

  (00:00 | 01/06/2020)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một kho tàng lý luận hết sức quý giá, đó là “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, trong đó tư tưởng về quân sự, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chiếm một vị trí quan trọng, giúp cho cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn đitừ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược củachủ nghĩa đế quốc, thực dân, bảo vệ vừng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.