TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

 • Hội nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ giám đốc Trung tâm văn hóa toàn quốc tại Sơn La

  (16:34 | 04/07/2022)

  Ngày 30/6, tại huyện Mộc Châu, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức Hội nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ giám đốc Trung tâm văn hóa toàn quốc. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; trên 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 • Tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

  (19:22 | 09/03/2022)

  Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 về việc phê duyệt “Đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động, quản lý và chính sách, tạo điều kiện cho các thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) phát triển, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 • Một năm vượt khó hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh

  (10:18 | 22/12/2021)

  Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trong năm 2021 đều tạm dừng. Trong điều kiện khó khăn ấy, Trung tâm Văn hóa tỉnh nỗ lực tranh thủ tận dụng khoảng thời gian nới lỏng giãn cách xã hội khi dịch bệnh được kiểm soát để nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động phù hợp với tình tình mới, góp phần đồng hành, cổ vũ người dân đẩy lùi dịch bệnh.

 • Khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

  (15:46 | 26/10/2021)

  “Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Đó là nội dung trọng tâm trong Công văn số 3975/BVHTTDL-VHCS ngày 26/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị phối hợp tổ chức thực hiện nhằm khai thác hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

 • Hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố: Cần đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động

  (08:40 | 14/10/2021)

  Kể từ khi sáp nhập đến nay, hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố đã đi vào nền nếp, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, truyền thông, du lịch, phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân. Song nhìn từ thực tế, hệ thống Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị để khai thác, phát huy và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động.

 • Giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Kiên Giang kêu gọi đầu tư 06 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao

  (10:25 | 01/10/2021)

  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký ban hành Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021-2025.

 • Kiên Hải từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

  (15:04 | 27/09/2021)

  Cùng với sự phát triển chung của huyện Kiên Hải, những năm gần đây sự nghiệp văn hóa, thể thao đã có những bước phát triển mới, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được chú trọng đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân.

 • Lan tỏa những thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

  (09:31 | 24/09/2021)

  Để góp phần tuyên truyền, cổ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu quảng bá các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi sáng tác thông điệp, khẩu hiệu cổ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 • Xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện An Biên đạt chuẩn vào năm 2023

  (10:02 | 05/09/2021)

  Ủy ban nhân dân huyện An Biên vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đạt chuẩn, nhằm huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội vào chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thanh. Đến năm 2023, Trung tâm có cơ sở vật chất hoàn chỉnh, hiện đại, có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ và thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử

  (16:14 | 07/04/2021)

  Nhằm tổ chức sự kiện tuyên truyền trực quan, cổ động hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động, diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 21/5 đến 22/5/2021 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.