TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

  • Tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động về cuộc bầu cử

    (16:14 | 07/04/2021)

    Nhằm tổ chức sự kiện tuyên truyền trực quan, cổ động hiệu quả cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động, diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 21/5 đến 22/5/2021 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang.