TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

V��n b���n ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 473/QĐ-UBND
Trích yếu nội dung Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2020
Chi tiết văn bản
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sữa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. http://svhtt.kiengiang.gov.vn/portals/0/473_QD-UBND.signed.pdf
Ngày ban hành 27/02/2020
Ngày có hiệu lực 27/02/2020 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt  
Download 473_QD-UBND.signed.pdf