TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

V��n b���n ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 3082/VP-NCPC
Trích yếu nội dung Công văn số 3082/VP-NCPC ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản
V/v Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. http://svhtt.kiengiang.gov.vn/portals/0/3082_VP-NCPC.signed.pdf
Ngày ban hành 30/05/2019
Ngày có hiệu lực 30/05/2019 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt  
Download 3082_VP-NCPC.signed.pdf