TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang

V��n b���n ch��� �����o ��i���u h��nh

Số hiệu 607/TB-VP
Trích yếu nội dung Thông báo số 607/TB-VP ngày 05/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Chi tiết văn bản
Về danh mục thủ tục hành chính thực thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh. http://svhtt.kiengiang.gov.vn/portals/0/Article/607_TB-VP.signed.pdf
Ngày ban hành 05/09/2018
Ngày có hiệu lực 05/09/2018 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang
Người ký duyệt  
Download 607_TB-VP.signed.pdf